© 2018 AKADEMIA TECHNIKI CHAMPION BIAŁA PODLASKA

 

KONTAKT: +48 730-818-716; E-MAIL: biuro@atchampion.pl   

 

KONTO BANKOWE: mBank 45 1140 2004 0000 3902 7909 7309

                                                       

Podanie do Prezydenta Miasta do pobrania

 

 

Pismo jest stanowiskiem całej społeczności zgromadzonej wokół klubu AT Champion na temat krzywdząco niskiego dofinansowania dla klubu z budżetu miejskiego na kulturę fizyczną. Zawiera także prośbę o nieodpłatny wynajem obiektów sportowych na treningi dla piłkarzy klubu AT Champion. Apel i tekst do prezydenta stanowią jedną całość. Każda osoba może nas wesprzeć, podpisując apel - jest będzie nas jak najwięcej. Ważne jest, że dwie osoby nie mogą podpisać się na jednym dokumencie (każdy egzemplarz musi być oddzielny - rodzic podpisuje się na jednym egzemplarzu, obok wpisując imię i nazwisko oraz rok urodzenia dziecka,  a sympatyk na oddzielnym).  Działamy!

 

Wystarczy kliknąć, pobrać, wydrukować, podpisać i złożyć dokument w biurze klubu przy ul. Warszawskiej 14/201 lub przekazać trenerowi przy okazji treningu danej grupy.

 

Podpisane dokumenty zbieramy do 26.02.2021 r. (włącznie)

 

Kamil Matczuk

 

Podział środków na kulturę fizyczną na rok 2021 w Mieście Biała Podlaska: https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Zarz_Prezyd__podzial_srod_kultura,_kultura_fizyczna,_turystyka_w_2021r.pdffbclid=IwAR1O3ULxOd8NmvOhfqomLJWQCwlWzqEn4DfeDB6bjeaOWUHO6Gt98xbQZf4

 

 

12 lutego 2021